• Sistèmica – Pedagogia, acompanyament familiar i empreses/organitzacions

    Veure recurs
  • La XELL al documental La Educación Prohibida

    Veure recurs
  • Un crimen llamado educación – Documental Jürgen Klaric

    Veure recurs