Tipo de proyecto

tipo-de-proyecto

Segons les edats dels infants i presència de les famílies, distingim:

 • Criança (infants de 3 anys en avall) – Si és el vostre cas, demaneu informació més detallada:
  •     Grups de Criança (un familiar de cada infant és sempre present), poden ser Grup de Criança XELL
  •     Espais de Criança (els infants es queden a càrrec d’un acompanyant sense presència de familiar), pot ser Espai afí  a la XELL.
 • Projectes (infants de 2 anys en amunt). Poden fer-se Projecte Adherit XELL (Projecte XELL).

Per grau d’implicació i pertinença a la XELL, distingim, de menys a més, entre:

 • projectes Afins XELL.
 • projectes Emergents XELL i Grups de Criança Emergents XELL
 • projectes Adherits XELL i Grups de Criança XELL

Projectes Afins

Un projecte afí és un projecte que s’ha apropat a la XELL per afinitats pedagògiques però que no compleix, per voluntat pròpia, algun dels principis pedagògics que considerem importants. Des de les edats de les criatures que es queden a l’espai sense algun familiar, a les ràtios, els objectius o expectatives vers els infants.

Quan un projecte afí busca acompanyant, sí que en fem difusió a la Borsa de la XELL i a la llista d’acompanyants socis de la XELL, des de secretaria.

Projectes Emergents XELL

Un projecte emergent és un projecte que arrenca. Un Emergent XELL és un projecte emergent afí que s’ha apropat a la Xell però que no podem avalar perquè no el coneixem prou.

Distingim entre:

 • Emergents en gestació: encara no han arrencat (mentre no arrenquin poden seguir sent Emergents XELL)
 • Emergents funcionals: Porten menys d’1 any funcionant (només poden ser Emergents XELL un curs)

Per ser Emergent XELL demanem els següents requisits:

 • Projecte sense experiència (sense capacitat d’oferir formacions)
 • No són entitats potents (Fundacions, etc…)
 • Només podran ser emergents funcionals durant un any (és a dir, si funcionen com a projecte)
 • Clara voluntat de seguir els principis de la XELL per ser Projecte Adherit. Amb especial cura pel que fa a l’edat i el respecte als processos d’adaptació.
 • Compromís d’adherir-se després de ser Emergent XELL
 • Què hi hagi un soci a títol individual que faci d’enllaç
 • Que algú del grup de treball de la XELL avali la sintonia del projecte amb la XELL.
 • Que com a mínim hagi rebut un assessorament XELL

Els avantatges de ser Emergent XELL són:

 • Ser a la llista d’Emergents XELL
 • Fer difusió a la llista general de correus de la XELL per a:
  • trobar famílies
  • trobar espai
  • trobar acompanyants
  • No poden, però, fer difusió de tallers i altres activitats per les que es cobra (això és reservat als Projectes Adherits XELL)

Projectes Adherits XELL

 • Per la Xell, un projecte Adherit és un espai d’acompanyament en funcionament on hi ha uns adults acompanyants/mares/pares que tenen cura de vàries criatures a partir de dos anys d’edat.
 • L’espai i l’actitud dels adults es basen en els principis d’Educació Lliure de la XELL. No obstant, dins la XELL hi ha molts tipus d’espais amb característiques pròpies ben diferenciades.
 • Per adherir-se, l’experiència ens ha portat a demanar que la Xell i el projecte es coneguin per poder-nos explicar qui som i què fem els uns i els altres i compartir les afinitats pedagògiques que ens han portar a trobar-nos. I també per donar-vos informació sobre la Xell i el seu funcionament.
 • Després d’una primera visita en format de supervisió, el projecte i la XELL decideixen conjuntament si es tira endavant l’adhesió.
 • Un cop el projecte és adherit, si així ho desitgen, tots els i les acompanyants i famílies (i els seus membres) passen a comptar com associats a la XELL i a gaudir dels avantatges.
 • Ser projecte adherit XELL implica mantenir viu el contacte amb la XELL i els altres projectes adherits i participar, en la mesura del possible, de les activitats que s’organitzin (internes, com les trobades de projectes i externes, com les xerrades, tallers, etc).