Soporte legal

soporte-legal

Assessorament logístico-legal XELL

La XELL ofereix un servei d’assessorament per transmetre l’experiència i les eines que s’han anat implementant al llarg dels anys en l’entorn de projectes XELL:

Assessorament logístic:

 • Tipus i formes d’organitzar el grup
 • Eines per facilitar les tasques
 • Solucions que ens funcionen
 • Mediacions en cas de conflicte intern

Assessorament legal:

 • Punts importants a tenir en compte
 • Legalitat de l’entitat, forma jurídica, implicacions i obligacions: Associació, Cooperativa, Societat…
 • Situació legal de l’espai (on es du a terme el gruix de l’activitat): Llicència d’activitats.
 • Situació legal de les famílies (en funció de les edats): no escolarització oficial.
 • Situació laboral dels acompanyants (possibilitats i alternatives): Contracte, autònoms, altres.
 • Obligacions Fiscals: IVA, impost de societats, 380…
 • Assegurança: Responsabilitat civil, accidents, laboral…

Es tracta d’una trobada puntual d’hora i mitja (que solen ser dues hores) per parlar i resoldre temes concrets plantejats per vosaltres.

Cost assessorament:

 • No socis: 150€ + desplaçament a negociar
 • Socis XELL 100€

Visites als Ajuntaments

La XELL pot acompanyar-vos a la visita amb els serveis tècnics dels ajuntaments de cara a demanar una llicència d’activitats per l’espai on el projecte desenvolupa l’activitat. D’aquesta manera us acompanya l’experiència de les situacions, algun cop rocambolesques, que hem viscut amb els tràmits i expedients administratius que ens afecten.