L’educació a casa

leducacio-a-casa

L’educació a casa

La majoria dels projectes (espais educatius) de la Xell no estan reconeguts formalment com escola i per tant, les criatures que hi assisteixen consten oficialment com a no escolaritzades.

Abans dels sis anys ho hi ha problema, però després hi ha molta controvèrsia al voltant de l’obligatorietat d’escolaritzar les criatures a partir d’aquesta edat. En aquest sentit, diem que les famílies que no escolaritzen formalment els fills o filles de més de 6 anys es troben en una situació d’alegalitat. Ja que no està reconegut explícitament per la llei però en cap reglament diu que sigui il·legal.

Al final les situacions es resolen cas per cas. La realitat és que a Catalunya, que té competències plenes en educació, hi ha famílies que eduquen a casa i famílies que porten els infants en espais de primària i secundària no homologades. Tot i que l’administració en tingui coneixement, no intervé. Excepte en els casos en que hi ha hagut denúncia explícita per part d’algun particular. Llavors l’administració està obligada a intervenir.

Fins i tot en aquest darrer cas, la gran majoria de casos s’han resolt sense més conseqüències per la família que haver d’acceptar visites de Serveis Socials. És cert que això pot arribar a ser pesat. Però la família ha pogut continuar amb l’opció que havien pres.

Pel que fa a la desescolarització, és més fàcil no escolaritzar mai que desescolaritzar. Desescolaritzar en l’etapa d’infantil, com que ningú et pot dir que és obligatori escolaritzar, no et poden posar cap pega. Però si ho fas després, quan el treus d’un centre, aquest voldrà saber a quin altre centre ha d’enviar l’expedient de l’alumne… Llavors tot depèn de la direcció del centre d’origen i si et volen complicar la vida o no. Ara, en cas de contenciós d’algun tipus administratiu, a vegades, a ulls del jutge,  ajuda més el fet d’haver escolaritzat, que no pas haver-se mantingut sempre al marge amb els infants a casa. No ho compartim, però és el que ens trobem a vegades.

Per tant, per la Xell, les opcions d’educació lliure per infants de més de 6 anys passen per portar-les a un projecte XELL o educar a casa. En el primer cas, et recomanem mirar el mapa de projectes XELL que és al web i contactar directament amb ells per saber quins dels que us poden interessar per ubicació acullen nenes i nens en edat de primària i secundària. Alguns d’ells ja homologats com escola oficial o en vies de legalitzar-se. Pel que fa a educar a casa, et recomanem el web de la Coordinadora d’Educar en Família (https://www.educarenfamilia.org/).

Per les raons d’alegalitat que comentàvem al principi, a la Xell no tenim una llista explícita de projectes de primària o secundària. I la situació i l’oferiment dels projectes pot fluctuar molt en funció de les famílies que hi ha.