Projectes d’educació lliure

projectes-deducacio-lliure

Els Projectes d’Educació Lliure

El 2004 vam començar a trobar-nos diferents col·lectius i grups de famílies que de forma més o menys estructurada, més o menys formal, teníem espais on trobar-nos amb els infants i acompanyar els seus processos d’aprenentatge i maduració de la manera més respectuosa amb ells possible.

D’aquelles torbades sorgí la XELL, la Xarxa d’Educació Lliure. Per això diem que la XELL som els projectes i persones que en formem part.

Per entendre com ens organitzem els espais i escoles Adherits a la XELL vegeu el Manifest de la XELL