Detalls del projecte

Any de fundació
2016

Adreça
Carrer de la rutlla, Terrassa

Estat
Afí a la XELL

Edats
De 1 a 3 anys / De 2 a 6 anys / De 3 a 6 anys

Contacte

Pat

petitamimosa@hotmail.com

Www.petitamimosa.wordpress.com

608496415

http://facebook.com/petitamimosa

Petita Mimosa és un espai de criança on acompanyem els infants des d’ una mirada respectuosa que els permet ser i expressar-se lliurement. Creiem que el millor lloc per a un infant durant aquesta etapa és la pròpia llar, per això intentem crear un espai que representi la continuïtat de l’ambient familiar, oferint a cada infant una relació càlida, estreta i segura, on l’ activitat autònoma es converteix en font de plaer. Tenim cura de la nostra veu, dels materials, de l’espai i de les joguines per mantenir l’harmonia de l’infant i aconseguir que es senti segur i còmode.

L’aula maternal és un espai tranquil i càlid on acompanyem un grup reduït de nens i nenes perquè puguin desplegar el seu propi moviment en llibertat. L’acompanyament es fa des de l’amor, la tendresa i la consciència, tot respectant els ritmes de creixement individual segons l’edat i el moment maduratiu. Durant aquesta etapa donem molta importància al desenvolupament de la motricitat global basant-nos en les aportacions d’ Emmili Pikler, donant una llibertat completa de moviment.

A Infantil s’acompanya els infants de 2 a 6 anys. El dia a dia transcorre amorosament com en una casa, on l’infant pot aprendre a través de l’ experiència en un entorn segur, lliure i de respecte. Tant important com el moviment lliure és alimentar la imaginació i la creativitat a través del joc, els contes, jocs de dits, cançons, activitats artístiques,… Quan un nen descobreix alguna cosa per si mateix, les connexions neuronals que això crea són més riques, complexes i sòlides que les que es produeixen amb el simple aprenentatge memorístic. Per això el que s’aprèn és important, però molt més important encara és com s´aprèn.