Formació pedagògica

Pot ser-te útil

La XELL ofereix espais de formació i acompanyament pedagògic pensats per a persones que volen formar-se en educació lliure i viva, i per a persones que volen crear o ja han posat en marxa un projecte o espai d’educació lliure o viva.

Us presentem els dos tipus de propostes: per a persones i per a projectes:

Propostes personals

Trobades pedagògiques XELL

pedagogiques-2016-17-web

Ens trobem per parlar d’un tema pedagògic concret, dinamitzat per algun membre del Grup de Treball de la XELL, generalment acompanyant en projecte Adherit. Parlem de diferents temes que surten sempre o que en detectem demanda l’entorn.

Mirades Afins XELL

Tallers d’un vespre entre setmana per treballar un tema pedagògic concret, dinamitzat per algun membre del grup de treball de la XELL i/o acompanyant en projecte Adherit XELL. Parlem de diferents temes que surten sempre o que en detectem demanda l’entorn.

Parlem Criança XELL

Tallers d’un vespre entre setmana on portem algun expert o experta en algun tema o disciplina de l’etapa 0-3, per a què el comparteixi amb l’entorn de la XELL des d’una mirada afí als nostres plantejaments pedagògics.

Formacions de Projectes XELL

Els projectes XELL ofereixen formacions en educació lliure i viva, des d’introduccions a aprofundiment en temes concrets. Mireu a la secció de propostes formatives quines hi ha actualment en oferta, que podreu filtrar per ubicació.

Propostes per a projectes i acompanyants de projectes

A més de les ofertes personals anteriors, disposem també de:

Assessorament pedagògic

La XELL ofereix un servei d’assessorament pedagògic per transmetre l’experiència i les solucions que s’han anat trobant al llarg dels anys en l’entorn de projectes XELL.

Punts importants pedagògics a tenir en compte per arrencar un projecte XELL:

 • Distribució de l’espai
 • Materials
 • Propostes de tallers per als infants.
 • Actitud dels adults
 • Etc…
 • O bé, tractar un tema concret sobrevingut al projecte que requereix una mirada externa amb experiència.

Es tracta d’una trobada puntual d’hora i mitja (que solen ser dues hores) per parlar i resoldre temes concrets plantejats per vosaltres. Les condicions:

Cost assessorament:

 • No socis 150€ + desplaçament a negociar
 • Socis XELL 100€
 • Projecte Adherit XELL 75€

Supervisió pedagògica XELL

Pensada per a projectes que ja estan en funcionament, una Supervisió XELL és un assessorament pedagògic, però més complet que l’Assessorament pedagògic XELL. També és el que fem com a Primera Visita per conèixer un projecte que demana adherir-se a la xarxa i passar ser Projecte XELL. La dinàmica és la següent:

La persona de la XELL :

 • Va l’espai
 • S’hi està unes 3 hores només observant
 • Parla amb els coordinadors
 • Fa un informe per al projecte amb observacions
 • En cas de 1ª Visita per adherir-se a la XELL, es decideix conjuntament amb el projecte si el projecte s’adhereix.

Els projectes que han gaudit d’una supervisió han valorat molt positivament l’experiència d’assessorament pedagògic que representa.

Les condicions són:

 • La Xell es fa càrrec dels desplaçaments (amb certes limitacions), per no discriminar els sol·licitants en funció de la ubicació
 • La supervisió té un cost de 250€ (o bé 200€ per projectes ja adherits)
 • En cas de 1ª Visita per adherir-se, si el projecte s’adhereix, es descompten 50€ de la primera quota XELL del projecte

La gent queda molt contenta perquè ajuda a situar-se i a saber què cal tenir en compte de cara a començar un projecte pel que fa temes pedagògics i amb vista a saber què implica ser acompanyant d’un projecte d’educació lliure.