Suport legal

Pot ser-te útil

Assessorament XELL

La XELL ofereix un servei d’assessorament per transmetre l’experiència i les eines que s’han anat implementant al llarg dels anys en l’entorn de projectes XELL amb els punts importants a tenir en compte quan parlem de legalitat i d’espais alternatius de criança i acompanyament a la infància i les famílies. Pot ser assessorament legal, sobre cura del grup, sobre homologació de l’espai o, si és dins les nostres possibilitats, algun tema concret que ens plantegeu vosaltres:

 • Legalitat:
  • Legalitat de l’entitat: forma jurídica, implicacions i obligacions, fiscalitat
  • Llicència d’activitats municipal: Situació legal de l’espai (on es du a terme el gruix de l’activitat)
  • Assegurances, riscos laborals, protecció de dades
  • Situació laboral dels acompanyants (possibilitats i alternatives)
  • Situació legal de les famílies (en funció de les edats de la mainada)
  • Homologació de l’espai com a centre docent (introducció)
  • Mesures Covid
  • Prezzi Legalitat
 • Homologació:
  • Requisits
  • Implicacions logístiques
  • Implicacions pedagògiques
  • Implicacions grupals
 • Cura del Grup:
  • Formes d’organitzar el grup
  • Espais necessaris
  • Mediacions en cas de conflicte intern
  • Vida i cura del grup

Es tracta de trobades puntuals d’hora i mitja (aprox…) per parlar i resoldre aquests temes o d’altres concrets plantejats per vosaltres.

Cost de l’assessorament XELL:

 • No socis: 150€ + desplaçament a negociar
 • Socis XELL 100€
 • Projectes Adherits XELL: 75€

Visites als Ajuntaments

La XELL pot acompanyar-vos a la visita amb els serveis tècnics dels ajuntaments de cara a demanar una llicència d’activitats per l’espai on el projecte desenvolupa l’activitat. D’aquesta manera us acompanya l’experiència de les situacions, algun cop rocambolesques, que hem viscut amb els tràmits i expedients administratius que ens afecten.