Llei Oficial de Protecció de Dades

Política de privacitat

Amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, us facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les vostres dades personals per part de la XELL, Xarxa d’Educació Lliure. En compliment d’aquesta obligació, us informem del següent:

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Us informem que la XELL, oficialment Associació ARCE (Acompanyament Respectuós a la Criança i l’Educacio) amb NIF G65221566 és l’Entitat Responsable del tractament de les seves dades personals així com l’entitat que les gestiona.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM

Les teves dades personals, les tractem per al compliment de la missió de xarxa de persones i entitats que donem suport a l’educació lliure, segons el cas:

 • Persones associades:
  • Gestió i comunicacions relatives a l’associació a la XELL
  • Difusió d’activitats de la XELL, els projectes Adherits i de l’entorn afí.
  • Gestió de l’assegurança col·lectiva XELL, si escau.
 • Persones no associades
  • Difusió d’activitats de la XELL, els projectes Adherits i de l’entorn afí.

Aquestes dades han estat facilitades:

 • per tu, per haver-te enregistrat en alguna de les activitats XELL (xelifòrums, fires, formacions) o a través dels formularis del web amb menció a la LOPD o demanant-ho per correu electrònic a l’adreça XELL de secretaria@educaciolliure.org
 • pel Projecte XELL del que formes part, per al que treballes o col·labores, en base al conveni que implica que la XELL som també els projectes XELL.

Concretament, podem disposar de les següents dades facilitades per tu:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país
 • Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població
 • Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d’estudis i Situació laboral.
 • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament de les quotes

La XELL no disposa de dades de categoria especial (dades de salut, conviccions religioses, afiliació sindical, etc.)

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les teves dades personals està legitimat per assolir les finalitats que compartim com a xarxa dins l’associació: Difondre la mirada pedagògica de la XELL, donar suport a les entitats i noves iniciatives afins i crear vincle entre persones i entitats afins.

Així mateix, el tractament de les teves dades de contacte amb un determinat projecte XELL o entitat col·laboradora es realitzarà per al manteniment de la relació de l’entitat o organització a la que estas vinculat/da amb la XELL i respon a l’interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat

El tractament de les teves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions electròniques està expressament autoritzat per la llei i respon a la necessitat de mantenir-te informat/da sobre les activitats que la XELL i els projectes XELL portem a terme per a la difusió de la mirada de l’educació lliure, per les que has mostrat interès o ha participat mitjançant la seva inscripció a les nostres activitats o a nostra pàgina web o correu de secretaria.

CESSIONS A TERCERS

T’informem que les teves dades podran ésser facilitades a administracions publiques, per l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals les associacions es troben subjectes per raó de la seva activitat, així com, si fos necessari, pel compliment de les obligacions.

A més, les teves dades personals podran ser facilitades a proveïdors de serveis prèvia subscripció dels contractes de Confidencialitat i Protecció de Dades exigits per la normativa de privacitat. Per exemple per l’Assegurança XELL.

Per últim, la XELL cedirà les teves dades personals a terceres entitats o empreses sempre que aquesta cessió sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades de les iniciatives envers la difusió i suport de l’educació lliure. En qualsevol cas, abans de procedir a aquesta cessió, se t’informarà sobre la identitat del destinatari de les teves dades d’acord a que puguis oposar-t’hi.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La XELL, per al desenvolupament de les seves activitats, utilitza serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (‘tercers països’).

L’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha confirmat que les garanties contractuals que ofereixen aquests proveïdors per a les transferències internacionals de dades connectades als seus serveis són adequades.
Per més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades, pots contactar amb secretaria@educaciolliure.org.

DECISIONS AUTOMATITZADES

La XELL no adopta decisions que puguin afectar-te basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb la XELL i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació

Un cop finalitzada l’esmentada relació amb la XELL les teves dades es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-te a secretaria XELL, a través de l’adreça electrònica secretaria@educaciolliure.org i el telefon 717 701 201.
RECLAMACIONS

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets, pot presentar una reclamació també a secretaria XELL, amb les dades de contacte indicades.