Detalls del recurs

Idioma del recurs
Català

Classificació

Àmbit de la Gestió
Homologació

Paraules Claus
Llei, Homologació

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària