Detalls del projecte

Any de fundació
2013

Adreça
Cami Montgros, S/N. (Finca La Serra), Sant Pere de Ribes

Estat
Afí a la XELL

Edats
De 3 a 6 anys / De 6 a 12 anys

Acompanyants
6

Format
Mixte

Contacte

Sarais

escola@espaiobertlaserra.org

http://www.espaiobertlaserra.org/

93 896 44 88

http://www.facebook.com/espaiobertlaserra

Espai Obert La Serra és un centre d’aprenentatge d’Educació Infantil i Primària privat gestionat per la Cooperativa de Consum i Treball EOS,
entitat a la que cal pertànyer com a soci/a membre per col·laborar, treballar-hi o matricular els/les fills/es per tal d’assistir-hi.

Seguim com a principal guia pedagògica l’educació activa. Aquesta línia d’actuació escolar consisteix bàsicament a deixar que sigui el propi ésser humà qui guïi el seu procés d’aprenentatge, i es fa d’aquesta manera perquè es parteix d’una particular concepció del procés d’aprenentatge.

Al seu llibre iniciàtic Educar per ser: Vivència d’una escola activa, la Rebeca Wild, cofundadora del Centre Educatiu Pestalozzi, explica de manera detallada el procés de construcció d’aquest centre d’aprenentatge que es diu escola activa.

Tot i que hi va haver una presa de consciència progressiva, el fet que va suposar un abans i un després en la seva manera d’entendre la relació adult-nen/a va ser el naixement del seu primer fill, Rafael. I potser en cada llar de les families que conformem la Cooperativa EOS la maternitat/paternitat ha estat l’origen que ens ha dut a tots fins aquí, que no es pas una meta sinó el començament d’un nou camí de descobriment.

Tenim la fortuna de comptar amb experiències pioneres com les narrades en aquest llibre, per aprendre de les persones que abans que nosaltres han sabut despendre’s de relacions atàviques de dominància envers els seus propis fills i filles. Són històries d’èpoques i contextos tan diversos com els que van viure Maria Montessori, Emmi Pikler, Humberto Maturana, Carles Parellada o Jean Piaget, que ja han donat els seus fruits i de les quals ens nodrim.

Igualment important és l’equip pedagògic, conformat per persones amants de la seva tasca, formades específicament en l’educació activa i amb una experiència professional complerta i adient. Són el gran pilar de l’escola. Cal un contacte respectuós i amorós amb els nens i nenes, així com una atenció el més detinguda i individualitzada possible, per això la ràtio màxima oscil·la entre 10 i 15 nens/es per acompanyant adult, depenent de l’etapa escolar.

Els principis que fonamenten aquesta pedagogia són:

  1. Tot organisme, inclòs tot/a nen/a, té dintre seu el programa del seu desenvolupament.
  2. L’aprenentatge no significa l’acumulació de coneixements donats per un agent exterior al propi nen o nena, sinó un procedir i una adquisició de recursos per a la vida.
  3. Els nens i nenes no són adults en vies de desenvolupament, sinó éssers vius ja complerts en cada fase de creixement.

Els centres d’aprenentatge materialitzen de manera particular la pedagogia de l’educació activa atès que no es tracta d’un mètode tancat sinó tan divers com les persones que integren cada comunitat educativa: nens/es, equip pedagògic i famílies.

Espai Obert La Serra té en compte les premisses de l’educació activa per formular les bases del seu sistema psicopedagògic.

  1. Acompanyament amorós i respectuós.
  2. Importància de l’entorn. 
  3. Ritme natural de l’aprenentatge.
  4. No avaluació, sí observació.
  5. Llibertat i límits.

Les persones que conformen la Cooperativa EOS estem convençudes que en l’amor rau la nostra força i volem caminar cap al nou paradigma tots/es plegats/des de la mà dels nostres fills i filles.