Detalls del projecte

Any de fundació
2010

Adreça
, sabadell

Estat
Afí a la XELL

Edats
De 1 a 3 anys

Capacitat
15 children

Acompanyants
4

Format
Mixte

Contacte

montse

latombarella@gmail.com

https://latombarella.wordpress.com/

620588091

https://www.facebook.com/espailatombarella/

Associacio familiar de criança  i acompanyament respectuós per a infants i les seves families.

Les famílies són part activa del projecte i participan en el desenvolupament dels seus fills.

La nostra proposta té l’objectiu d’acompanyar els infants i les families en el seu desenvolupament respectant el seu ritme i les seves necessitats. Ens centrem  en el vincle, el respecte, l’autonomia, la llibertat, els límits i el descobriment d’un mateix i de l’entorn, partint del que cada un porta dins.

Un dels objectius centrals del projecte és que els infants mantinguin la connexió amb el seu interior des del reconeixement de les seves necessitats i desitjos. Volem confiar en la capacitat innata dels infants per guiar els seus aprenentatges.

També ens basem en la creença que l’infant necessita prioritàriament vivències sensorials i motrius, sempre en un entorn familiar, respectuós i afectuós. Reconeixem la necessitat del moviment i el joc espontani com a vivències que permeten que l’infant s’expressi, es vinculi amb els altres, es conegui a si mateix i el seu entorn. Acompanyarem així el desenvolupament de l’infant en el procés que va de la vivència fins al llenguatge.

Per això proporcionarem els espais i materials adequats per afavorir aquests processos, tot plegat en un ambient relaxat familiar i segur.  Acompanyem l’infant amb delicadesa i escolta, garantint un ambient harmoniós que faciliti el desenvolupament dels seus processos espontanis.