Detalls del recurs

Idioma del recurs
Català

Classificació

Àmbit de la Gestió
Educar a casa

Paraules Claus
Educació a casa, Homeschooling

Article de la llei catalana d’educació en què es basen les associacions de defensa de ‘educació a casa/en família. Comença així: El Govern, per a facilitar el dret universal a l’educació, ha de
desenvolupar una oferta adequada d’educació no presencial.