Detalls del recurs

Idioma del recurs
Català

Classificació

Àmbit de la Gestió
Assegurances, Educar a casa, Riscos Laborals, Salut

Paraules Claus
gestió de centres, Coronavirus, COVID, Confinament, Salut

La COVID-19 és una malaltia nova de la qual n’anem coneixent més dades a mesura que els científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, les dades que ens arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults que no en els infants. Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un 2% (Wu Z, 2020).