Detalls del recurs

Idioma del recurs
Català

Classificació

Àmbit pedagògic
ESO, Lógico-matemàtica, Taller o Activitat, +16, 12-16

Paraules Claus
Matemàtiques

Pàgina web  creada amb la intenció de fomentar l’aprenentatge de les matemàtiques perquè les matemàtiques són una eina imprescindible en la ciència i en la nostra vida quotidiana