Diari de l’Educació

2017-05-23

http://diarieducacio.cat/ferida-narticista-leducacio-dels-homes-superioritat-formula-dexit/?utm_source=Butllet%C3%AD+web&utm_campaign=a133280f45-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_1792201920-a133280f45-148670549