Diari de l’Educació
2018-11-25

http://diarieducacio.cat/no-son-coses-de-nens-hi-ha-violencia-de-genere-a-la-petita-infancia/?utm_source=Butllet%C3%AD+web&utm_campaign=32b17d1947-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1792201920-32b17d1947-148670549