Traducció i interpretació català, castellà, anglès i francès.

Traducció jurada anglès-castellà. Títols, expedients acadèmics, certificats oficials, penals, contractes,…

Traducció literària. Alguns títols publicats: Harry Potter (J.K.Rowling), Jakie Brown (Q. Tarantino), La venganza de las risitas (Roddy Doyle), Breu història del futur (Jaques Attali),…